Gemeenten Stichting

Joy4theNations is actief bezig in het stichten van gemeenten waar mensen zich bij kunnen aansluiten. In deze gemeenten ontvangen ze onderwijs vanuit de Bijbel. Dit leert hen wie ze zijn in de ogen van God en geeft hen nieuwe hoop voor de toekomst.